Werkwijze

Werkwijze

Een behandeltraject bij TMOrthodontie wordt heel zorgvuldig ingezet. Het intakegesprek duurt 45 minuten waarin de wensen worden geïnventariseerd en de gegevens voor het opstellen van een behandelplan worden verzameld.

Er wordt in de mond gekeken röntgenfoto’s gemaakt, een gewone foto, maar ook een gezichtsfoto en natuurlijk afdrukken van het gebit.

De digitale modellen laten zien wat er haalbaar is. Dan blijkt ook of er wel of niet getrokken moet worden om extra ruimte te creëren. Via de digitale modellen worden er simulaties gemaakt van de verschillende opties die er zijn. Wat is de wens en wat is er mogelijk?

Dan worden er beslissingen genomen, de kosten worden begroot, het tijdspad aangegeven, een poetsinstructie gegeven en de mondhygiëne wordt besproken.

De behandeling start met het plaatsen van een beugel. Daarna volgt normaal gesproken eens per maand een controle. In die tijd kan bijgestuurd worden of nog een ander pad gekozen worden. In totaal duurt een behandeltraject ongeveer anderhalf tot twee jaar. Omdat de veroorzaakte beweging moet settelen dient rekening gehouden te worden met een tijdelijke nachtbeugel.

Het belangrijkste jaar is het jaar na de behandelingen, er vinden nog vier controles plaats. Dan kan er nog bijgestuurd worden.

1.

Intake

Tijdens uw 1e afspraak meldt u zich bij de balie, waar wij samen met u uw gegevens doorlopen die u door middel van het online inschrijfformulier heeft ingevuld.

2.

Onderzoek

Tijdens de intake bekijkt de behandelaar de stand van het gebit. Vervolgens wordt in overleg met u vastgesteld of het noodzakelijk of wenselijk is een orthodontische behandeling te starten. Lijkt een behandeling inderdaad nodig of wenselijk, dan worden direct gedetailleerde röntgenfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt. Dit is nodig om tot een definitieve beoordeling en behandelplan te komen. Indien nodig wordt er een tweede afspraak gepland bij de balie.

3.

Behandelplan maken

Op basis van de gegevens uit het onderzoek worden verschillende simulaties gemaakt in zeer geavanceerde 3D software. Hiermee kan nauwkeurig worden bepaald hoe het verwachte eindresultaat eruit zal zien en langs welke weg dit optimaal kan worden bereikt. Bij elke cliënt kijken wij welke behandelmethode het beste resultaat oplevert, ook gelet op de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden. Maatwerk dus.

4.

Behandelplan bespreken

Tijdens de tweede afspraak leggen wij u in detail uit wat uw specifieke gebitssituatie is en welke behandelingsmogelijkheden er zijn. Samen met u nemen we het behandeltraject door en bespreken we wat de beste oplossing is, gelet op uw specifieke situatie en beantwoorden we al uw vragen. Tot slot ontvangt u een kostenopgave voor de voorgestelde behandeling. Na dit 2e gesprek bent u volledig geïnformeerd en beslist u zelf of u het behandeltraject in wilt. Op de pagina Tarieven kunt u aanvullende informatie krijgen over de behandelkosten.

5.

Orthodontische behandeling

Als u uw keuze heeft gemaakt over de best bij u passende behandeling dan kunnen er afspraken gemaakt worden door de baliemedewerkster.

Als u besluit om het behandeltraject in te gaan dat TMO voorstelt, dan zullen er afspraken gepland worden door de baliemedewerkster. De behandelaar zal bij ieder bezoek de ontwikkelingen van het gebit beoordelen en bijsturen. Vervolgens zullen de assistentes de uitvoerende handelingen verrichten, zoals het plaatsen, aanpassen en verwijderen van de beugel. Dit op basis van het behandelplan en onder begeleiding van de behandelaar.

6.

Nacontroles

Nadat de behandeling is afgerond en uw beugel of apparatuur is verwijderd, zal er nog een aantal nacontroles nodig zijn. Na de beugelbehandeling staan tanden en kiezen helemaal recht. De behandeling is dan echter niet afgelopen. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe gebit mooi blijft, plaatsen we retentieapparatuur .