Tarieven en vergoedingen

1) Wat wordt er vergoed?

Veel kosten worden vergoed. Het is verstandig de dekking van de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar goed te bekijken, aangezien orthodontie alleen vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde/orthodontie is er meestal geen vergoeding! Dat is belangrijk om op tijd te weten. Dan bent u daar op voorbereid.
Bij het eerste consult geven we een globaal inzicht in de kosten. Wij leggen dan uit waar deze kosten uit bestaan. Tijdens het bespreken van het behandelplan ontvangt u een gedetailleerde kostenbegroting.

Het is altijd raadzaam even contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Dat voorkomt onaangename verrassingen. Voor een overzicht van de dekking van de verschillende verzekeringen hieronder enkele links:

2) Landelijke tarieven

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een overzicht te vinden van de tarieven voor orthodontie. In dit overzicht staan de landelijk geldende tarieven voor losse verrichtingen. De totale kosten van een beugel zijn afhankelijk van de ernst van de afwijking en de duur van de behandeling. Deze tarieven zijn landelijk vastgesteld en worden door elke orthodontist en tandarts gehanteerd. Er kan natuurlijk per praktijk wel een verschil in het behandelplan zijn. Dat betekent dat de optelsom van de tarieven kan verschillen. Vraag ons vooral om uitleg als u hier vragen over heeft.

3) Soorten beugels

Uitneembare beugel

Een eenvoudige uitneembare beugel wordt meestal gebruikt bij kleine correcties aan de stand van de tanden of bij te smalle kaken bij volwassenen. Ook wordt deze beugel toegepast bij jonge kinderen als voorbehandeling. Dit om te voorkomen dat het gebit verslechtert tijdens het wisselen van de tanden. Verder wordt deze beugel gebruikt om er voor ter zorgen dat het gebit zich goed ontwikkelt. Om deze beugel te maken worden een röntgenfoto en afdrukken van de kaken gemaakt. Deze beugel wordt meestal drie tot zes maanden gedragen. De kosten voor deze behandeling inclusief intakegesprek liggen tussen de 400 en 600 euro.

Slotjesbeugel

De slotjesbeugel is een vaste beugel, vooral bedoeld om de tanden die scheef staan door ruimtegebrek recht te zetten. Deze methode wordt ook gebruikt om spleten tussen de tanden te sluiten. Vooraf aan deze beugelbehandeling worden röntgenfoto’s genomen en een afdruk van de kaken gemaakt.

Hierna wordt de beugel geplaatst en kom je vervolgens maandelijks terug naar de praktijk voor controle en aanpassingen van de beugel. Als de behandeling is afgerond moet er meestal nog wel een nachtbeugel worden gedragen. Dit om het eindresultaat te stabiliseren. De behandeling duurt meestal tussen de 18 en 30 maanden. De totale kosten voor deze behandeling liggen tussen de 1900 en 2600 euro. Dit is inclusief het intakegesprek, foto’s, afdrukken, nachtbeugel en nacontroles.

Blokbeugel gevolgd door slotjesbeugel

De blokbeugel wordt vaak gebruikt bij kinderen die last hebben van een zogenoemde overbeet. Dit is wanneer de voortanden van de bovenkaak uitsteken voor de tanden van de onderkaak. De blokbeugel is een voorbehandeling om de overbeet te verminderen. Ook is dit een voorbereiding voor de slotjesbeugel om de tanden goed en mooi op elkaar te zetten. Om de blokbeugel passend te maken worden er afdrukken en röntgenfoto’s van het gebit gemaakt. Gemiddeld zal de blokbeugel 6 tot 12 maanden gedragen moeten worden. Nadat de overbeet is gecorrigeerd zal een slotjesbeugel worden geplaatst. Die zal gemiddeld 12 tot 18 maanden gedragen worden. De totale kosten voor deze behandeling liggen tussen de 2000 en 2700 euro. Dit is inclusief intake, foto’s, afdrukken, nachtbeugel en nacontroles.

Invisalign | Clearaligner

Dit is een behandeling om de tanden recht te zetten door verschillende doorzichtige hoesjes over de tanden te schuiven. Een voordeel van deze behandeling is dat de beugel nagenoeg onzichtbaar is. De behandeling omvat het vervaardigen van 15 to 30 verschillende doorzichtige hoesjes en verder regelmatige controles. De behandeling duurt, afhankelijk van de ernst van de afwijking, tussen de 8 en 24 maanden. De totale kosten voor deze behandeling voor een volledig gebit liggen tussen de 2000 en 4000 euro. Dit is inclusief intake, nachtbeugel en nacontroles.

Eenvoudig rechtzetten van tanden in de bovenkaak

Bij deze behandeling gaat het om eenvoudige correcties van de positie van de tanden in de bovenkaak. Dit doen we door middel van slotjes te plaatsen op vier tot zes boventanden en twee kiezen. De behandeling duurt meestal tussen de zes en twaalf maanden en omvat het maken van afdrukken en röntgenfoto’s, het plaatsen van slotjes, nacontroles en een nachtbeugel. De behandeling kost tussen de 1200 en 1600 euro.