Over ons

Over ons

TMOrthodontie , Erkjan Timmer, doet het anders. De combinatie van zijn kennis van Tandheelkunde, Orthodontie en de langetermijnresultaten die hij bij zijn cliënten bereikt maken zijn werkwijze anders. Daarnaast willen hij en zijn team dat iedereen zich welkom voelt en elke keer met een glimlach de deur uitloopt. Erkjan weet waar hij over praat.

Wie is Erkjan?

Hij studeerde Tandheelkunde in Amsterdam, was zeventien jaar tandarts en sinds 1997 fulltime in de orthodontie werkzaam, heeft verder gestudeerd om uiteindelijk in 2003 de praktijk aan de Herenstraat, TMOrthodontie, te starten. Een begrip in de regio.

Dè beugel bestaat niet

Er zijn verschillende soorten beugels, mechanismen, die ervoor zorgen dat er beweging ontstaat in de mond en gaat leiden tot de gewenste gebitscorrectie. Dè beugel bestaat niet, het is maatwerk per mond. Voorzichtigheid is geboden, want beweging creëert ook schade en dat wil je te allen tijde minimaliseren, c.q. vermijden, zo is de visie van het team van TMOrthodontie.

Aanpak per segment

De aanpak vindt vaak plaats per segment in het gebit. Eerst wordt er ruimte gecreëerd en dan wordt gestart met het rechtzetten, met één doordachte beweging, daar waar nodig, en niet overal tegelijk.

Deze werkwijze wordt ook wel ‘segmented arch’ genoemd. Met het plaatsen van ‘draadjes’ is er geen controle over de verplaatsing. De beweging vindt dan niet per segment plaats. Je wilt juist per segment zien hoe de beweging plaatsvindt, om zo ook beter de uitkomst te kunnen bepalen.

“Orthodontie is gebaseerd op de wet van Newton. Als tand A verplaatst gaat tand B ook iets doen.”

Door de verplaatsing per segment te berekenen via wiskundige modellen worden er dingen ontdekt die met het blote oog niet waarneembaar zijn. De rekenmodellen zijn gebaseerd op de wetten van Newton. Als tand A verplaatst doet tand B ook iets. Daarom wordt er per segment, per tand, per kies bewogen. En die beweging wordt mogelijk gemaakt door een ‘beugel’, en die beugel is per persoon verschillend, afhankelijk van de persoon, de gewenste beweging en het gewenste eindresultaat, niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Ruimte maken

Timmer’s werkmethode is dan ook niet gebaseerd op gemiddelde kracht, zoals bij straight wire, maar op ruimte maken, beweging laten ontstaan, die beweging in de gaten houden en zo nodig bijsturen. Deze methode is minder pijnlijk en levert minder ‘collateral damage’ op. Schade die je niet wilt en vooral onnodig is.

Simulaties

Timmer maakt altijd gebruik van digitale gebitsmodellen om te kijken wat haalbaar is. Er worden simulaties gemaakt die de verschillende opties in beeld brengen. Van een klein resultaat tot een veel grotere verandering. Altijd rekening houdend hoe de stand van het gebit en het gezicht in de komende decennia nog kan veranderen.

Behandelplan

Uiteindelijk wordt er samen een behandelplan bepaald. Het hele team staat klaar om de gewenste lach terug op het gezicht te toveren. Die lach die zelfvertrouwen uitstraalt en vol trots een regelmatig gezond gebit toont.

Voor wie?

Veel mensen zijn door hun tandarts naar ons doorverwezen. U kunt echter ook zonder doorverwijzing en op eigen initiatief voor een orthodontische behandeling kiezen. Ook voor een ‘second opinion’ kunt u bij ons terecht.